B-Jachttraining

De cursus jachttraining op B-niveau bestaat uit 7 lessen.

De cursus op B-niveau is voor de cursisten en honden die voor het C-diploma zijn geslaagd. de onderdelen: los en aangelijnd volgen, komen op bevel, houden van de aangewezen plaats, apport te land en apport uit diep water worden aangevuld met de onderdelen, verloren zoeken, markeerapport en apport over diep water.

De cursus start met een theoretische les vijf oefenlessen een herhalingsles en een toetsing.

De oefeningen gaan we uitdiepen door ze sneller en gedetailleerder uit te laten voeren.Ook worden er kleine proefjes ingebracht die aan de jacht gerelateerd zijn. Om een diploma te krijgen moeten de cursisten aan het eind van de cursus in staat zijn om met hun hond alle onderdelen van de cursus met een voldoende af te sluiten.

Wij trainen uitsluitend positief, met beloningen waar het goed gaat, straffen is verboden. Ook een slipketting is not done een jachtlijn mag als er een stop op zit.